Dịch vụ sửa Máy In uy tín nhất.

 

 

Máy In

 

 

 

Nên mua máy mới hay sửa máy in ?

Đây là câu hỏi mà tất cả người dùng đắng đo khi đem máy in sửa ?

Dolozi Store sẽ trình bài các lỗi hay bị của máy và bảng giá để kham khảo.

Mua mới hay sửa do bạn chọn

Khi nào nên nạp mực

máy in

hoặc thay cartridge mới ?

Nạp mực mới khi :

Bản in ra bị nhạt

Bản in ra bên có chữ bên không

Thay cartridge mới khi

Bản in ra xấu 

Hộp mực bị chảy mực


Máy In